Kliki siia Kliki siia
Mitmenda koha saavutab Ott Tänak MM-sarjas hooaja kokkuvõttes?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

01. jaanuar 2004 21:19
Loe kommentaare (2)
Trüki lehekülg

2004. a rahvaralli võistlusmäärus

Kehtib alates 01.02.2004

1. Käesoleva võistlusmääruse eeskujuks on Eesti rahvuslikud võistlusmäärused (EAL VM C). Alljärgnevas on ära toodud erinevused, mis puudutavad rahvarallidel võistlemist, koostatud EAL Noorte- ja rahvaspordi komitees.

2. Rada

2.1 võistlusraja üldpikkus 100-350 km, lisakatsete kogupikkus 5,0-35,0 km, lisakatsete min arv 5.
2.2 ralli põhidokumentideks on legend, ajakaart ja võistluste juhend (tuleb registreerida EAL-is), abistav dokument on rajakaart.
2.3 ülesõitude keskmine kiirus kuni 55 km/h.

3 Võistlusautod

3.1 osaleda on lubatud kõikidel tänavasõiduautodel, mis vastavad LS-ile ja Rahvaspordi tehnilistele tingimustele.
3.2 võistlusnumbrid korraldajatelt.

4 Võistlejad

4.1 meeskonnas 2 võistlejat: juht ja kaardilugeja, juhil vajalik juhtimisõigust tõendav dokument. Võimalikud eritingimused toodud juhendis.
4.2 kaardilugeja ei või asendada juhti.
4.3 noorteklassis on lisakatsetel juhi kohal noorvõistleja (v.a täpsuslõik).
4.4 kõik võistlejad peavad ralli tehnilises komisjonis esitama kaitsekiivrid, mis peavad olema auto- või motokiivrid (vt Tehnilised tingimused).
4.5 Kõigil võistlejatel (nii juhil kui kaardilugejal) nõutav võistlejakaart või EAL sõitjalitsents.

5 Start

5.1 stardijärjekorra määrab korraldaja.
5.2 Iga ralli starti hilinetud minuti eest on karistuseks 10 sekundit.
5.3 üle 10 minuti stardijoonele hilinenut ralli starti ei lubata.
5.4 võistluste ametlik aeg on Eesti aeg, mida edastab Eesti Raadio.

6 Liiklus rajal

6.1 osavõtjad peavad võistlusraja läbimisel täitma kehtivat liiklusseadust.
6.2 lisakatsetel tuleb liiklusseadust täita ainult täpsuslõigu läbimisel.
6.3 igakordset fikseeritud LS rikkumist karistatakse järgmiselt: rikkumiste kogusumma + 20 s, s.t. esimese rikkumise korral +20 s, teise rikkumise korral 20+20 s jne.
6.4 katkestamise korral tuleb TINGIMATA teatada organisaatorile katkestamise põhjus.
6.5 võistlusautodele on lubatud tehnilist abi osutada legendis lubatud aladel, kuid nii, et see ei segaks teisi liiklejaid.

7 Ajakontrollpunktid (AKP)

7.1 võistlustel kasutatakse rahvusvahelisi kontrollpunktide tähiseid.
7.2 kõikides kontrollpunktide tsoonides kehtib kinnise pargi režiim.
7.3 kontrollpunkti tsoonis võib peatuda ainult ajakaardi märkimise ajaks.
7.4 kontrollpunkti saabumise aja õigsuse ja kõigi kannete eest ajakaardil vastutab võistleja. Kui võistleja pole nõus kontrollpunktis fikseeritud ajaga, tuleb esitada kirjalik märge. Kirjalik protest esitada võistluste finišis.
7.5 kontrollpunktid alustavad oma tööd 15 minutit enne esimeste võistlejate arvutuslikku saabumisaega ja lõpetavad oma töö 30 minutit peale viimaste võistlejate arvutuslikku saabumisaega, või peale kõigi stardiprotokollis olevate võistlejate läbimist.
7.6 võistlejatel tuleb järgida kohtunike korraldusi. Nende mittetäitmine võib kaasa tuua võistlustelt eemaldamise.
7.7 auto ja mõlemad võistlejad peavad olema AKP tsoonis enne ajakaardi esitamist kohtunikele. Kui võistleja ei saa AKP tsooni siseneda autoga võistluse korraldajast oleneval põhjusel, võib ajakaardi esitada kohtunikule märke tegemiseks autoga tsooni sisse sõitmata.
7.8 kohtunik märgib viivitamatult kaardile selle esitamise hetke tunni ja minuti.
7.9 karistuseta jääb ainult ideaalminutil võetud märge. Kui näiteks ideaalne saabumisaeg on 13.45, jääb karistuseta märge, kui kaart esitatakse kohtunikele ajavahemikul 13.45.00 kuni 13.45.59. Auto ise võib AKP tsooni karistuseta sõita kuni 1 minut enne ideaalaega, antud näites alates 13.44.00-st.
7.10 AKP-sse hilinemist karistatakse iga alanud minuti või minutiosa eest 10 sekundiga, varem saabumist iga minuti või minutiosa eest 20 sekundiga.
7.11 ralli finiši ja ringi AKP-sse võib karistuseta saabuda ka varem (hilinemist karistatakse).
7.12 kui vahetult AKP tsoonis asub ka järgneva lisakatse (LK) start, algab järgmise etapi ajaarvestus LK stardiajast. Kui AKP tsoonis LK starti pole, algab ajaarvestus AKP märke ajast.
7.13 ideaalajast hilinemispiiride 15/30/60 min ületamisel otsustab meeskonna karistuse võistluste juht FIA Spordikoodeksi Art.152 ja 153 vastavalt.

Võistlustelt eemaldatakse, kui:
kontrollpunktid on läbitud vales järjekorras.
ajakaardil puudub märge kontrollpunkti läbimise kohta.
meeskond saabub samasse kontrollpunkti teistkordselt.
võistleja on ise teinud ajakaardile märkeid.

7.14 hilinemispiiride ületamise eest eemaldamise otsuse võib võistluste juht taetavaks teha ainult osa või ringi lõpus.

8 Ootamatud ajakontrollpunktid (OAKP)

8.1 OAKP asukoht pole võistlejatele teada.
8.2 ajareziimi võib ennetada 10% võrra, s.t. OAKP-s ei saa võistleja karistada, kui tema poolt kulutatud aeg etapi stardist kuni OAKP-ni on võrdne või kuni 10% väiksem ideaalse ajareziimi poolt ette nähtud ajast. Karistused OAKP-s: varem jõudmisel: 20 sekundit iga minuti eest, hilinemist ei karistata.
8.3 OAKP nähtavuspiirkonnas on keelatud oluliselt kiirust vähendada, peatuda ja tagurpidi sõita. Sellisel juhul märgitakse kaardile OAKP läbimisajaks OAKP nähtavuspiirkonda saabumise aeg.

9. Lisakatsed (LK-d)

9.1 lisakatseteks võivad olla vigursõit, kiiruslikud lisakatsed, täpsuslõik, kiiruslõik.
9.2 vigursõidul ja täpsuslõigul peavad võistlejad sõitma kinnitatud turvavööga. Kiivri kandmine pole kohustuslik.
Teistel lisakatsetel peavad võistlejad sõitma kinnirihmatud kaitsekiivrites ja kinnitatud turvavööga. Nõuete mittetäitmine toob kaasa võistlustelt eemaldamise.
9.3 start lisakatsele antakse reeglina täisminutil. Juhul, kui see pole mingil põhjusel võimalik, tuleb võistlejat sellest eelnevalt informeerida.
9.4 võistleja ettenähtud ajagraafikust hilisema stardiaja lisakatsele võib kohtunik määrata ainult vääramatu jõu poolt põhjustatuna.
9.5 valestardi korral on karistuseks 10 sekundit, mis lisatakse LK läbimise ajale.
9.6 lisakatse tulemuseks on katse läbimise aeg, millele on liidetud võimalikud karistussekundid.
9.7 lisakatsetel ei tohi olla kohustuslikke tagurpidi sõidu elemente (v.a. vigursõit).
9.8 lisakatsete finišijärgne pidurdusmaa peab olema valitud selline, mis ei tekitaks ohtlikke olukordi.
9.9 lisakatsete juhised, skeemid ja karistused tehakse teatavaks rajalegendis või Ametlikul Teadete Tahvlil hiljemalt 1 tund enne ralli starti.
9.10 kui võistleja ei nõustu lisakatsel fikseeritud ajaga, tuleb esitada kirjalik märge lisakatse finishis. Kirjalik protest esitada võistluste finishis.
9.11 kõikidel lisakatsetel peavad esiuste aknad olema suletud.
9.12 vigursõidu ja kiiruslike lisakatsete elementide skeemid (mõõdud) esitatud Lisa 1.

Vigursõit:
9.13 vigursõit toimub üldiseks liikluseks suletud territooriumil.
9.14 vigursõidul ei tohi olla elemente, mis nõuavad auto ukse või küljeakna avamist.
9.15 vigursõidul raja mittetäitmisel (vale läbimine) on tulemuseks oma arvestusklassi halvim sõiduaeg +10 sekundit.

Kiiruslikud lisakatsed (sprint-slaalom, kiirendus-pidurdus jne.):
9.16 toimuvad üldiseks liikluseks suletud territooriumil või teedel ning millel võivad olla lisaelemendid (piirajad, stoppjoon, jne.)
9.17 Võistluste korraldajal on kohustuslik koostada lisakatse joonis ja teha see võistlejatele kättesaadavaks legendi osana. Kiiruslegendi stenogramm võib olla ainult abistavaks materjaliks.
9.18 kiirusliku lisakatse mittetäitmisel (vale läbimine) on tulemuseks oma arvestusklassi halvim sõiduaeg +10 sekundit.

Täpsuslõik:
9.19 toimuvad liiklusele avatud teedel. Sõita tuleb lisakatse stardis antud keskmise kiiruse järgi. Iga eksitud täissekundi eest karistatakse 0,3 karistussekundiga.Täpsuslõigu finishi nähtavuspiirkonnas ei tohi oluliselt kiirust vähendada, peatuda ega tagurpidi sõita. Vastasel korral märgitakse fini?i ajaks nähtavuspiirkonda saabumise aeg.
9.20 täpsuslõigu maksimaalne pikkus 20 km.
9.21 täpsuslõigu maksimaalne keskmine kiirus 55 km./h.

Kiiruslõigud (mäkketõus, sprint jne):
9.21 kiiruslõik toimub üldiseks liikluseks suletud teedel, lõigu pikkus kuni 5,0 km. Teelõik tuleb valida võimalikult ohutu, keskmine kiirus kuni 70 km/h. Teelõigud ei tohi piirneda kurvide väljasõidualadel asuvate ohuallikatega. Teelõigud tagatakse ohutuse ja julgestusega korraldaja poolt (vt. pt. C). analoogselt sportralli kiiruskatsetega.
9.22 kiiruslõikudele on kiirabibrigaadi olemasolu kohustuslik ja hiljemalt üks kuu enne rallit tuleb esitada ohutusplaan kinnitamiseks EAL-i.
9.23 juhul kui lisakatse ollakse sunnitud peatama ükskõik millisel põhjusel ja lisakatse on läbinud vähem kui 1/3 võistlejatest (katkestanuid arvestamata), kuulub lisakatse tulemus tühistamisele. Kui lisakatse on läbinud rohkem kui 1/3 võistlejatest omistatakse ülejäänutele viimase kolme puhtalt läbinud ekipaazi keskmine aeg.

10. Vaheajad

10.1 andmed võistlustel olevate vaheaegade pikkuste, kohtade, nendel kehtivate reziimide kohta tuuakse ära võistluste juhendis, rajalegendis ja ajakaardil.

11. Tehniline kontroll

11.1 enne starti tuleb auto esitada tehnilisse kontrolli juhendis esitatud või dokumentide kontrollis määratud kellajaks. Varem saabumist ei karistata, hilinemisel karistatakse iga alanud minuti eest 10 karistussekundiga.
11.2 kontrollitakse võistlusauto vastavust juhendile ja Tehnojärelevalve nõuetele, EAL Tehnilist Kaarti omava sportauto korral tehnilistele tingimustele.
11.3 võistlusauto sõitjate- ja pagasiruumis ei tohi olla kinnitamata esemeid.
11.4 kui auto neile tingimustele ei vasta, siis teda võistlustele ei lubata.
11.5 korraldaja võib tehnilist ja LS järgimise kontrolli teha ka võistlustrassil.
11.6 peale ralli finishit võib toimuda tehniline kontroll. Määratavad karistused peavad olema toodud juhendis.

12. Kinnise pargi režiim

12.1 kui juhend määrab kinnise pargi reziimi enne ralli starti, vaheaegadel ja pärast ralli finišit, tuleb võistlejail lahkuda autost koheselt peale kinnisesse parki saabumist. Remonttööd on lubatud ainult kohtuniku loal ja otsese järelvalve all. Kinnises pargis on keelatud hooldus, kapoti ja pagasiruumi luugi avamine, tankimine.

13. Protestid

13.1 Protestide esitamise tingimused määrab korraldaja, näidates need võistluste juhendis.
13.2 raja läbimise kohta saab kirjalikke proteste esitada kuni 15 minutit peale oma finishit.
13.3 tulemuste kohta saab kirjalikke proteste esitada kuni 30 minutit peale esialgsete tulemuste avaldamist.
13.4 tehnilisi proteste teiste autode kohta saab esitada kuni 20 minutit peale viimast finišeerinud võistlusautot.

14. Tulemused

14.1 tulemused avaldatakse tundides, minutites ja sekundites, kui juhend ei nõua täpsemat ajavõttu.
14.2 lõpptulemus saadakse LK tulemuste, rajalt saadud karistuste ja muude ajaliste karistuste summana. Parema koha saab meeskond, kellel on ajaliste karistuste kogusumma väikseim.
14.3 võrdse tulemuse korral saab parema koha meeskond, kellel on parem tulemus esimesel lisakatsel, selle võrdsuse korral teisel jne.
14.4 esialgsed tulemused avaldatakse Ametlikul Teadete Tahvlil ja hoitakse seal 30 minutit. Protestide puudumise korral loetakse tulemused ametlikeks, nende olemasolu korral aga on nad ametlikud peale protestide lahendamist.

15. Ametlik Teadete Tahvel

15.1 Ametliku Teadete Tahvli asukoht tuleb ära tuua võistluste juhendis.
15.2 Kõik juhendi muudatused ja võistluste käiku mõjutavad teated avaldatakse Ametlikul Teadete Tahvlil.
Kliki siia
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
24.06.2019
Kuressaare rallikross 22.06.19 (0)
18.06.2019
Viru ralli 2019 (0)
18.06.2019
Sardiinia ralli 2019 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
25.06.2019 15:09
Viru ralli 2019 (6)
11.06.2019 09:48
LaitseRallyPark BMW CUP 2.etapp Sprint 09.06.2019 (0)
10.06.2019 20:14
Rallijututuba Discord'is (11)
05.06.2019 20:59
FIA ERC Rally Liepaja 2019 (2)
20.05.2019 10:13
Laitse superkross, 19.05.2019 (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia