Kliki siia Kliki siia
Missugusele rallisarjale pöörad enim tähelepanu?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
RexBo.ee
top1autovaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

21. september 2006 18:28
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Jõhvi Rahvasprint 2006

pühapäeval, 1. oktoobril 2006. a Jõhvi linnas

Kooskõlastatud EAL Noorte- ja Rahvaspordi Komitees 11.09.2006.
Registreeritud EAL-s 11.09.2006.a nr. 113/RS

1. VÕISTLUSE KOHT, AEG, AJAKAVA

1.1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 1. oktoobril 2006. a Ida-Viru maakonnas Jõhvi linnas.
Raja pikkus: 1600 m
Raja laius: 6-10 m
Pinnas: 100% asfalt

1.2. Ajakava
1.2.1. Teisipäeval, 12. septembril 2006. a avaldatakse võistlusjuhend
1.2.2. Reedel, 15. septembril 2006. a kell 10.00 algab osavõtjate registreerimine
1.2.3. Reedel, 29. septembril 2006. a kell 12.00 lõpeb osavõtjate registreerimine
1.2.4. Pühapäeval, 1. oktoobril 2006. a
08.00-10.45 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-11.00 - autode tehniline kontroll
08.00-11.00 - võistlusrajaga tutvumine
11.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
11.45 - võistlusrajaga tutvumine noorte arvestusklassil ohutusauto järel ühises kolonnis
12.00 - esimese võistlussõidu start

Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

1.3. Registreerimine
1.3.1. Osavõtjate registreerimine algab reedel, 15. septembril 2006. a kell 10.00 ja lõpeb reedel, 29. septembril 2006. a kell 12.00.
1.3.2. Registreerimine sooritada internetiaadressil www.motorsport.ee

2. KORRALDAJA

2.1. Võistlused korraldab MTÜ AMV Racing.

2.2. Ametnikud
Võistluse juht: Jaan Kollo, tel 5661 3111
Võistluste direktor: Reeno Kullamä, tel 5342 4832
Peakohtunik: Hanno Raiend, tel 5628 7622
Tehniline kontroll: Raivo Johannes
Peaajamõõtja: Toomas Sepp
Pressiesindaja: Alar Tasa, tel 506 9345

2.3. Täiendav info internetist: www.motorsport.ee

3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

3.1. Arvestusklassid
3.1.1. Noored J18 - noored kuni 18 aastat kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³
3.1.2 Noored V18 - noored kuni 18 aastat EAL-kaarti omavatel autodel
3.1.3. 4WD - neljarattaveolised autod, sh EAL tehnilist kaarti omavad autod
3.1.4. 2WD sport - kaherattaveolised EAL tehnilist kaarti omavad autod
3.1.5. 2WDa - kuni 1800 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.1.6. 2WDb - üle 1800 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.1.7. ML - 2006. a Moskvich Liiga tehnonõuetele vastavad Moskvitš-tüüpi tänavasõiduautod
3.1.8. Naised

3.2. Võistlusautod
3.2.1. Võistlusautod peavad vastama EAL Tehnikakomitees 2006. a kinnitatud rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele ning selle muudatustele.
3.2.2. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
3.2.3. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib korraldaja kontrollida iga vooru eel, tehnonõuetele mittevastavat autot vooru starti ei lubata.
3.2.4. Rendiautol võistlemine on lubatud ainult eelneval kokkuleppel korraldajate ja rendifirmaga (ei kehti liisingautode kohta).

4. OSAVÕTJAD

4.1. Võistlustest osavõtjad peavad esitama mandaadis:
4.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
4.1.2. kehtiva võistlejakaardi või EAL võistlejalitsentsi
4.1.3. juhiloa (v.a. p 3.1.1. märgitud võistlejad)
4.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse
4.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
4.1.6. EAL tehnilise kaardi (p. 3.1.2. ja 3.1.3. osalevatel sportautodel)

4.2. Noorvõistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või juhiluba omava kaassõitjaga, kellel on kehtiv elukindlustuspoliis vähemalt 50 000 kroonile.

4.3. Ühel autol võib võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

4.4. Kui võistlusautoga osaleb kaks võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige stardinumber. Teised stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

4.5. Starti lubatakse 100 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat.
4.5.1. Lisaregistreerimine kohapeal vabade stardikohtade olemasolul.
NB! Võistlejakaarti ei ole võimalik osta kohapeal. Võistlejakaardi saamiseks täita taotlus www.autosport.ee. 2006. a lõpuni kehtiv võistlejakaart sisaldab kindlustust.

5. VÕISTLUSTE KÄIK

5.1. Võistlused viiakse läbi vastavuses rahvasprindi võistlusmääruse, tehniliste tingimuste ja käesoleva võistlusjuhendiga.

5.2. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil. Arvestusklassi "noored" võistlejad oma võistlusautol ohutusauto järel kell 11.45 ühe korra.

5.3. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt stardinimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluse eel võistluspäeval Ametlikul Teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

5.4. Stardiintervalli määrab võistluse juht.

5.5. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

5.6. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

5.7. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

5.8. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Iga fikseeritud rikkumise eest lisatakse võistleja vooru ajale 10 trahvisekundit.

5.9. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

5.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

6. VASTULAUSED

6.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 3000 EEK.

6.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

6.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

6.4. Võistluse juht hindab vastulause põhjendatust ning vastavalt sellele otsustab, kas vastulause võetakse arutusele või mitte.

7. OSAVÕTUMAKSUD

7.1. Osavõtumaksud võistlejaile on järgmised:
4WD, 2WD sport, 2WDa, 2WDb, ML, naised: 500 krooni
Noored J18 ja V18: 250 krooni

7.2. Osavõtumaksu tasumine toimub ülekandega korraldaja kontole:
MTÜ AMV Racing, Hansapank, 221027649252
Selgitus: sihtotstarbeline annetus (võistleja nimi).
Ülekandega tasumisel palume võistluse mandaati kaasa võtta maksekorralduse väljatrükk. Osavõtumaks peab olema laekunud korraldaja arveldusarvele enne registreerimise lõppemist (reede, 29.09.2006 kell 12.00).

7.3. Võistlusele hilinenud või mitteilmunud võistlejatele osalustasu ei tagastata.

7.4. Korraldaja tagastab 50% makstud osavõtumaksust võistlejale, kes teatab oma mitteosalemisest kuni 25.09.2006 kirjalikult e-maili aadressile: amv@amv.ee.

8. REKLAAM, KLEEBISED

8.1. Korraldaja väljastab võistlusnumbrid.

8.2. Korraldaja broneerib võistlusautol koha reklaamiks.

8.3. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema paigaldatud autole enne tehnilisele komisjonile esitamist.

9. AUTASUSTAMINE

9.1. Autasustatakse iga arvestusklassi kolme paremat.

9.2. Võistluste korraldaja koos sponsoritega võib välja panna eriauhindu ning võistlus on avatud eriauhindadele.

9.3. Autasustatavad on kohustatud osalema tseremoonial.

10. LISASÄTTED

10.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Samuti liikuma võistlusautoga väljaspool võistlusala kiirusega, mis on määratud liikluseeskirjadega või ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul võib võistluse peakohtuniku otsusega saada kas võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast võistleja võistlusest eemaldamiseni. Noored peavad liiklema peale finiðit oma vanema vastutusel läbi linna tagasi võistlusalasse.

10.2. Võistlussõitude ajad ning muu informatsioon jooksvalt võistluste Ametlikul Teadetetahvlil.

10.3. Võistluse korraldajal on kooskõlas võistluste peakohtunikuga õigus teha võistluste käigus ja võistluste juhendis kohapeal muudatusi ning tulenevalt võistlejate arvust.

10.4. Kordusstarte võistlejatele ei võimaldata.

10.5. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab peakohtunik kohapeal.
Artikli juurde
22.11.2021
Tehumardi rallist osavõtnud olid oodatud Saaremaale
Artikli juurde
26.11.2021
Avaldati Lada Classic Cup'i autode tehnilised tingimused
Artikli juurde
20.11.2021
Valmis rallikrossi ja jäärajasõidu esialgne kalendriprojekt
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.11.2021
Saaremaa ralli 2021 (0)
12.11.2021
Klubi Allik Racing 2021 (0)
12.11.2021
Hiiumaa rahvaralli 5-6.11.21 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
23.11.2021 16:11
Best of 2021 (0)
09.11.2021 22:34
Hiiumaa rahvaralli 2021 (1)
04.11.2021 21:50
Tarvastu Karikas 2021 5.etapp (1)
22.10.2021 20:50
SAAREMAA RALLY 2021 (4)
11.10.2021 11:12
Saaremaa54rally2021 (1)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia