Kliki siia Kliki siia
Kui Eestis korraldatakse MM-ralli, kas lähed võistlust vaatama?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

08. september 2008 1:53
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Jõhvi rahvasprint 2008

2008. a Rahvasprindi Karikavõistluste XI etapp
2008. a Ida-Virumaa Karikavõistluste IV etapp

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 98/RS


1. VÕISTLUSE KOHT, AEG, AJAKAVA

1.1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 21. septembril 2008, Jõhvi linnas.
Raja pikkus: 1600 m
Raja laius: 6-10 m
Pinnas: 100% asfalt

1.2. Ajakava:
1.2.1. Esmaspäeval, 8. septembril 2008. a avaldatakse võistlusjuhend.
1.2.2. Esmaspäeval, 8. septembril 2008. a algab osavõtjate registreerimine (http://www.motorsport.ee)
1.2.3. Reedel, 19. septembril 2008. a kell 12.00 lõpeb osavõtjate registreerimine.
1.2.4. Pühapäeval, 21. septembril 2008. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll;
08.30-10.30 - autode tehniline kontroll;
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine;
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

2. KORRALDAJA

2.1. Võistluse korraldab MTÜ AMV Racing.

2.2. Ametnikud:
2.2.1. Võistluse juht: Reeno Kullamä, tel 5342 4832
2.2.2. Tehniline kontroll: Martin Toom, tel 501 5792
2.2.3. Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel 510 1624
2.2.4. Pressiesindaja: Alar Tasa, tel 506 9345

2.3. Täiendav info internetis www.motorsport.ee; www.rally.ee; www.amvracing.ee.

3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

3.1. Moskvich (võistlusautod peavad vastama Moskvich Liiga 2008 tehnilistele tingimustele)
3.2. Naised
3.3. 2WD-A
3.4. 2WD-B
3.5. 2WD sport
3.6. 4WD
3.7. J16 (vastavalt noortesprindi J16 klassi tingimustele)
3.8. J18 (vastavalt noortesprindi J18 klassi tingimustele)

3.9. Võistlusautod peavad vastama rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. (www.motorsport.ee; www.autosport.ee).

3.10. Võistlusnumbrid ja reklaamkleebised väljastab korraldaja, numbrid paigaldatakse vastavalt mandaadis saadud juhistele võistlusautole võistleja poolt enne tehnilist kontrolli.

3.11. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautosid starti ei lubata (otsuse võtab vastu võistluse juht tehnilise komisjoni ettekirjutuse alusel).

3.12. Võistlusauto tehnilist seisundit, vastavust Rahvaralli ja Rahvasprindi tehnilistele tingimustele ja rehve võib korraldaja kontrollida kogu võistluse vältel, nõuetele mittevastavat autot vooru starti ei lubata. Tehnilistele nõuetele mittevastava auto tulemused võidakse tühistada – antud otsuse teeb võistluse juht.

3.13. Juhul, kui võistleja keeldub või eemaldab võistluse ajal korraldaja poolt ettenähtud sponsorreklaami võistlusautol, lubatakse võistleja (vooru) starti peale kahekordse stardimaksu tasumist. Reklaamkleebise kuju või sisu muutmine, samuti mitteettenähtud kohta paigutamine võrdsustatakse eemaldamisega.

4. OSAVÕTJAD

4.1. Kõik võistlejad peavad mandaadis esitama kehtiva võistlejakaardi või EAL võistlejalitsentsi, võistlusauto tehnilise passi, kehtiva liikluskindlustuse poliisi ja sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel). Lisaks peavad klassides 2WD-SPORT ja 4WD (kehtiva EAL tehnilise kaardiga võistlusautod) osalevad võistlejad esitama mandaadis võistlusauto kehtiva EAL tehnilise kaardi ja registreerijalitsentsi.

4.2. Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

4.3. Kui võistlusautoga osaleb kaks, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige stardinumber. Ülejäänud stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks üle teipida või kinni katta (teine number ei tohi olla loetav).

4.4. Starti lubatakse 150 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat.

4.5. Lisaregistreerimine kohapeal vabade stardikohtade olemasolul.

4.6. Kõik võistlusest osavõtjad on kohustatud täitma „2008. aasta Rahvasprindi Karikavõistluste üldjuhendi“ ja „Rahvasprindi võistlusmäärus 2008“ nõudeid.

Võistlejakaarti ei ole võimalik osta kohapeal! Võistlejakaardi saamiseks täita taotlus www.autosport.ee. Kõik muu info samal aadressil! Võistlejakaart sisaldab kindlustust, kehtib 2008. a lõpuni, hind 650 EEK.

5. VÕISTLUSTE KÄIK

5.1. Võistlusrajaga tutvumine toimub jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

5.2. Hilinenud võistlejaid starti ei lubata.

5.3. Valestardi eest on karistus 10 s.

5.4. Kui võistleja ei stardi 20 s jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

5.5. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne.

5.6. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus. Võrdsete punktide ja võrdse parima aja korral mistahes voorus saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim aeg.

5.7. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollidele.

5.8. Hooldusalal maksimaalne kiirus 30km/h!

5.9. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja „STOPP“ märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Iga fikseeritud rikkumise eest lisatakse võistleja vooru ajale 10 trahvisekundit. Rajamärgistuse eiramine annulleerib tulemuse antud voorus.

5.10. Korraldaja võib teha muudatusi stardijärjekordades, kui klassides on vähe võistlejaid ja kui teise vooru stardijärjekorda klassisiseselt ümberpööramisi tehes ei suudeta tagada sujuvat ning graafikutihedat võistlust. Samuti võib korraldaja ümber paigutada sõitjaid, kes võistlevad kahekesi ühe ja sama autoga. Võistlused viiakse läbi vastavuses rahvasprindi võistlusmääruse, tehniliste tingimuste ja käesoleva võistlusjuhendi järgi.

6. VASTULAUSED

6.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 3000 EEK.

6.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

6.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud;
b) kostjal, kui vastulause rahuldati.

6.4. Võistluse juht hindab vastulause põhjendatust ning vastavalt sellele otsustab, kas vastulause võetakse arutusele või mitte.

7. OSAVÕTUMAKSUD

7.1. Osavõtumaks p 3.1 kuni 3.6 - 750 EEK, p 3.7 ja 3.8 – 500 EEK.

7.2. Kahes erinevas klassis võistlemine on keelatud.

7.3. Osavõtumaksu tasumine toimub sularahas võistluste mandaadis või ülekandega korraldaja kontole:
MTÜ AMV Racing, Hansapank, 221027649252
Selgitus: sihtotstarbeline annetus (võistleja nimi).
Ülekandega tasumisel palume võistluse mandaati kaasa võtta maksekorralduse väljatrükk. Osavõtumaks peab olema laekunud korraldaja arveldusarvele enne registreerimise lõppemist (reede, 19.09.2008 kell 12.00). Sularahas maksjad peavad teavitama korraldajaid enne registreerimisaja lõppemist oma osalemisest.

7.4. Võistlusele hilinenud või mitteilmunud võistlejatele osalustasu ei tagastata.

7.5. Korraldaja tagastab 50% makstud osavõtumaksust võistlejale, kes teatab oma mitteosalemisest kuni 19.09.2008 kell 12.00 kirjalikult e-maili aadressile: info@amvracing.ee.

8. AUTASUSTAMINE

8.1. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.

8.2. Korraldaja ja sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

9. VASTUTUS

Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

10. LISASÄTTED

10.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Samuti liikuma võistlusautoga väljaspool võistlusala kiirusega, mis on määratud liikluseeskirjadega või ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul võib võistluse juhi otsusega saada kas võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast võistleja võistlusest eemaldamiseni.

10.2. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad. Muudes küsimustes lähtutakse rahvasprindi võistlusmäärusest ja rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistest tingimustest.

10.3. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

10.4. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab võistluste juht kohapeal.
Kliki siia
Artikli juurde
05.07.2020
Moskvalane vedas Ilveseid debüütrallil alt
Artikli juurde
01.07.2020
Veoautokrossi uus hooaeg lükatakse käima Ohekatkus
Artikli juurde
01.07.2020
Viru rallil plaanib osaleda üle 80 võistluspaari
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
06.07.2020
Viru ralli 04.07.2020 (0)
25.05.2020
Laitse superkross 24.05.2020 (0)
22.03.2020
VFTS (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
07.07.2020 00:01
Vedrustus (0)
06.07.2020 18:35
Viru ralli 2020 (7)
28.06.2020 02:13
Piiroja Karikas 2020 4. etapp (0)
22.06.2020 23:14
Superkross, auto24ring, 21.06.2020 (0)
07.06.2020 23:25
AG Suvekarikas 2020 .Kehala (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia