Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

08. oktoober 2008 0:26
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Addinol Põltsamaa rahvasprint

laupäeval, 13. detsembril 2008. a
Jõgeva maakonnas Põltsamaa rallikrossi raja territooriumil.

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 110/RS


I peatükk

PROGRAMM

Esmaspäeval, 10. novembril 2008. a avaldatakse võistlusjuhend

Neljapäeval, 13. novembril 2008. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Kolmapäeval, 10. detsembril 2008. a kell 14.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 11. detsembril 2008. a kell 12.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 13. detsembril 2008. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
08.30-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.45 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
12.00 - esimese võistlussõidu start

II peatükk

Art. 1 Korraldaja

1.1. Võistluse korraldavad MTÜ Põltsamaa Tehnikaspordiklubi ja rally.ee autospordiajakiri.

1.2. Ametnikud
Võistluse direktor: Hillar Kalam, tel (+372) 50 26 020
Võistluse juht: Tiit Soa, tel (+372) 55 646 392
Võistluse sekretär: Teele Sepp (III), tel (+372) 58 353 680
Tehnilise komisjoni esimees: Tõnu Sepp (III), tel (+372) 50 40 562
Rajameister: Rando Aav, tel (+372) 50 23 642

1.3. Kontaktandmed
MTÜ Põltsamaa Tehnikaspordiklubi, tel +372 50 26 020
Sekretariaat: e-mail teele@rsracing.ee
www.rally.ee

III peatükk

Art. 2 Määrang

2.1. Võistlus on 2009. a Hepa rahvasprindi karikavõistluste I etapp.

2.2. Võistluse korraldavad MTÜ Põltsamaa Tehnikaspordiklubi ja rally.ee autospordiajakiri koostöös sponsoritega 13. detsembril 2008. a vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi võistlusmääruse, rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega ning Hepa karikavõistluste üldjuhendiga käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 10.11.2008. a.

2.4. Võistlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 110/RS

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Põltsamaa krossiraja territoorium (Jõgeva maakond, Põltsamaa, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 1250 m
Minimaalne laius: 5 m
Maksimaalne laius: 18 m
Pinnas: kruus
Raja servad tähistatud. Sõidusuund vastupäeva.

Art. 4 Ajakava

Laupäev, 13. detsember 2008. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
08.30-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.45 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
12.00 - esimese võistlussõidu start

Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD sport - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.4. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.6. ML - 2008. a Moskvich Liiga tehnonõuetele vastavad Moskvitš-tüüpi tänavasõiduautod
5.1.7. Naised - kaherattaveolised tänavasõiduautod

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. ML klassis ei piirata kasutatavate rehvide arvu. (ML tehn. tingimuste art 5 p 7).
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik. Klassides 2WD sport ja 4WD on autol nõutav pukseerimissilmuse asukohale viitav noolekujuline kleebis.
5.2.7. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri, mis kinnitatakse autole enne TÜV saabumist.

5.4. Korraldaja reserveerib 3 kohta reklaamkleebistele, millised peavad jääma võistlusautole võistluse lõpuni.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlustest osavõtjad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. juhiloa (p 3.1.2.-3.1.7. märgitud võistlejad)
6.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse
6.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.6. tehnilise kaardi (p 3.1.2.-3.1.3. osalevatel sportautodel)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige stardinumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse 120 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab neljapäeval, 13. novembril 2008. a kell 09.00 ja lõpeb kolmapäeval, 10. detsembril 2008. a kell 14.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada interneti aadressil www.rally.ee.

7.3. Eelregistreerimist mitte sooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti kahekordse osavõtumaksu (VM p 8.1.) tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaksud võistlejaile on järgmised:
4WD, 2WD sport, 2WD-S, 2WD-V, ML, naised: 600 krooni
J18: 300 krooni

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik

9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardiintervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.9. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 3000 krooni.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Autasustatakse iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted

12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.
12.1.1. Kui ebasoodsad ilmastikuolud võivad takistada võistluse läbiviimist, teavitavad korraldajad sellest võistlejaid internetileheküljel www.rally.ee hiljemalt 10. detsembril 2008. a.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 15 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
TT Art 2.4./VJ p 3.2.5. Keelatud rehvide kasutamine (eemaldamine)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja stop märkide vahel (kuni eemaldamiseni)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (500 kr)
VJ Art 8. Võistlusnumbri puudumine (500 kr)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (1000 kr)
Kliki siia
Artikli juurde
23.05.2022
Eesti rallikrossi meistrivõistlused jätkusid Laitses
Artikli juurde
20.05.2022
Eestlased osalevad Poolas sõidetaval Podlaski rallil
Artikli juurde
23.05.2022
Gregor Jeets naasis Poolast Podlaski rallilt karikaga
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
18.05.2022
Rapla ralli 13-14.05.22 (0)
17.05.2022
Rapla ralli 2022 (0)
09.05.2022
Türi rahvasprint 07.05.22 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
24.05.2022 16:16
Eest MV Rallikrossis 2022 2.etapp (0)
15.05.2022 09:14
Rapla ralli 2022 (1)
05.05.2022 20:50
Eesti MV rallikrossis 2022 1.etapp (3)
02.03.2022 21:36
Tarvastu Karikas 2022, 3.etapp (0)
25.02.2022 19:18
Piiroja Karikas 2022 3.etapp 24.02.2022 (1)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia