Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

06. veebruar 2009 11:47
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

2009. a rahvaralli võistlusmäärus

1. Üldmäärus

1.1. Käesoleva võistlusmääruse eeskujuks on Eesti rahvuslikud võistlusmäärused (EAL VM C).
Alljärgnevas on ära toodud erinevused, mis puudutavad rahvarallidel võistlemist, koostatud EAL Rahvaspordi Komitees.

2. Rada

2.1 Võistlusraja üldpikkus 100-250 km, lisakatsete arv sõltub trassi üldpikkusest, iga 25 km kohta vähemalt üks lisakatse. Minimaalselt 4 lisakatset.

2.2 Ralli põhidokumentideks on legend, ajakaart ja võistluste juhend (tuleb registreerida EAL-s), abistavaks dokumendiks on rajakaart. Eeltutvumist võistlusrajaga ei toimu.

2.3 Lisakatsete keskmine kiirus 50 km/h (arvestatuna 2WD kõige kiirema auto järgi). Ülesõitude keskmine kiirus kuni 55 km/h.

2.4 Võistlusraja vastavust käesolevale võistlusmäärusele ning korraldaja poolt esitatud turvaplaanile kontrollib rahvaspordi komitee poolt määratud vaatleja üks kuu enne võistlust. Vaatleja kulud katab korraldaja vaatleja poolt esitatud aruande ja tšekkide alusel.

3. Võistlusautod

3.1 Osa on lubatud võtta sõiduautodel, mis vastavad liiklusseadusele ja kehtivatele rahvaralli ja –sprindi tehnilistele tingimustele.

3.2 Sportautodega, millel on kehtiv EAL tehniline kaart, on rahvarallidel osalemine keelatud. Nõue ei kehti noorteklassi sõitjate kohta.

3.3 Võistlusautod peavad liikuma mootori või gravitatsiooni jõul.

3.4 Võistlusnumbrid korraldajatelt.

4. Võistlejad

4.1 Meeskonnas 2 võistlejat: juht ja kaardilugeja. Juhil vajalik juhtimisõigust tõendav dokument. Võimalikud eritingimused toodud juhendis.

4.2 Kaardilugeja ei või asendada juhti.

4.3 Noorteklassis on lisakatsetel juhi kohal noorvõistleja (v.a täpsuslõik).

4.4 Kõik võistlejad peavad ralli tehnilises komisjonis esitama kaitsekiivrid, mis peavad olema auto- või motokiivrid (vt tehnilised tingimused).

4.5 Kõigil võistlejatel (nii juhil kui kaardilugejal) nõutav kehtiv EAL võistlejakaart või ASN sõitjalitsents.

5. Start

5.1 Stardijärjekorra määrab korraldaja.

5.2 Iga ralli starti hilinetud minuti eest on karistuseks 10 sekundit.

5.3 Üle 10 minuti stardijoonele hilinenut ralli starti ei lubata.

5.4 Võistluste ametlik aeg on Eesti aeg, mida edastab Eesti Raadio.

5.5 Stardiintervall on 1 minut. Võimalikud erisused toodud võistlusjuhendis.

6 Liiklus rajal

6.1 Osavõtjad peavad võistlusraja läbimisel täitma kehtivat liiklusseadust.

6.2 Lisakatsetel tuleb Liiklusseadust täita ainult täpsuslõigu läbimisel.

6.3 Igakordset fikseeritud LS rikkumist karistatakse järgmiselt: rikkumiste kogusumma +20 s, st esimese rikkumise korral +20 s, teise rikkumise korral 20+20 s jne.

6.4 Katkestamise korral tuleb TINGIMATA teatada organisaatorile katkestamise põhjus.

6.5 Võistlusautodele on lubatud tehnilist abi osutada legendis lubatud aladel, kuid nii, et see ei segaks teisi liiklejaid.

7 Ajakontrollpunktid (AKP)

7.1 Võistlustel kasutatakse rahvusvahelisi kontrollpunktide tähiseid. Võistlusel töötavad kohtunikud peavad kandma eredavärvilisi eraldusveste (värv ei ole määratud).

7.2 Kõikides kontrollpunktide tsoonides kehtib kinnise pargi režiim (Parc Ferme).

7.3 Kontrollpunkti tsoonis võib peatuda ainult ajakaardi märkimise ajaks.

7.4 Kontrollpunkti saabumise aja õigsuse ja kõigi kannete eest ajakaardil vastutab võistleja. Kui võistleja pole nõus kontrollpunktis fikseeritud ajaga, tuleb esitada kirjalik märge. Kirjalik protest esitada võistluste finišis.

7.5 Kontrollpunktid alustavad oma tööd 15 minutit enne esimeste võistlejate arvutuslikku saabumisaega ja lõpetavad oma töö 30 minutit pärast viimaste võistlejate arvutuslikku saabumisaega või peale kõigi stardiprotokollis olevate võistlejate läbimist.

7.6 Võistlejatel tuleb järgida kohtunike korraldusi. Nende mittetäitmine võib kaasa tuua võistlustelt eemaldamise.

7.7 Auto ja mõlemad võistlejad peavad olema AKP tsoonis enne ajakaardi esitamist kohtunikele. Kui võistleja ei saa AKP tsooni siseneda autoga võistluse korraldajast oleneval põhjusel, võib ajakaardi esitada kohtunikule märke tegemiseks autoga tsooni sisse sõitmata.

7.8 Kohtunik märgib viivitamatult kaardile selle esitamise hetke tunni ja minuti.

7.9 Karistuseta jääb ainult ideaalminutil võetud märge. Kui näiteks ideaalne saabumisaeg on 13.45, jääb karistuseta märge, kui kaart esitatakse kohtunikele ajavahemikul 13.45.00 kuni 13.45.59. Auto ise võib AKP tsooni karistuseta sõita kuni 1 minut enne ideaalaega, antud näites alates 13.44.00-st.

7.10 AKP-sse hilinemist karistatakse iga alanud minuti või minutiosa eest 10 sekundiga, varem saabumist iga minuti või minutiosa eest 20 sekundiga.

7.11 Ralli finiši AKP-sse võib karistuseta saabuda ka varem (hilinemist karistatakse).

7.12 Kui vahetult AKP tsoonis asub ka järgneva lisakatse (LK) start, algab järgmise etapi ajaarvestus LK stardiajast. Kui AKP tsoonis LK starti pole, algab ajaarvestus AKP märke ajast.

7.13 Meeskond, kelle hilinemine AKP-sse või summaarne hilinemine mitmesse AKP-sse ületab 30 minutit, diskvalifitseeritakse.
Võistlustelt eemaldatakse, kui:
kontrollpunktid on läbitud vales järjekorras
ajakaardil puudub märge kontrollpunkti läbimise kohta
meeskond saabub samasse kontrollpunkti teistkordselt
võistleja on ise teinud ajakaardile märkeid

8 Ootamatud ajakontrollpunktid (OAKP)

8.1 OAKP asukoht pole võistlejatele teada.

8.2 Ajarežiimi võib ennetada 10% võrra, s.t. OAKP-s ei saa võistleja karistada, kui tema poolt kulutatud aeg etapi stardist kuni OAKP-ni on võrdne või kuni 10% väiksem ideaalse ajarežiimi poolt ette nähtud ajast. Karistused OAKP-s: varem jõudmisel: 20 sekundit iga minuti eest,
hilinemist ei karistata.

8.3 OAKP nähtavuspiirkonnas on keelatud oluliselt kiirust vähendada, peatuda ja tagurpidi sõita. Sellisel juhul märgitakse kaardile OAKP läbimisajaks OAKP nähtavuspiirkonda saabumise aeg.

9. Lisakatsed (LK-d)

9.1 Lisakatseteks võivad olla vigursõit, kiiruslikud lisakatsed, täpsuslõik, kiiruslõik. Igal võistlusel peab olema vähemalt 1 mittekiiruslik lisakatse, milleks võib olla vigursõit, täpsuslõik, mäkketõus jms.

9.2 Vigursõidul pole vaja kinnitada ohurihmasid ega kanda kiivreid, täpsuslõigul peavad võistlejad sõitma kinnitatud turvavööga. Teistel lisakatsetel peavad võistlejad sõitma kinnirihmatud kaitsekiivrites ja kinnitatud turvavööga. Nõuete mittetäitmine toob kaasa võistlustelt eemaldamise.

9.3 Start lisakatsele antakse reeglina täisminutil. Juhul, kui see pole mingil põhjusel võimalik, tuleb võistlejat sellest eelnevalt informeerida.

9.4 Kui auto ei saa mõjuvatel põhjustel startida etteantud ajal, võib kohtunik anda uue stardiaja.

9.5 Valestardi korral on karistuseks 10 sekundit, mis lisatakse LK läbimise ajale.

9.6 Lisakatse tulemuseks on katse läbimise aeg, millele on liidetud võimalikud karistussekundid.

9.7 Lisakatsetel ei tohi olla kohustuslikke tagurpidi sõidu elemente.

9.8 Lisakatsete finišijärgne pidurdusmaa peab olema valitud selline, mis ei tekitaks ohtlikke olukordi.

9.9 Lisakatsete juhised, skeemid ja karistused tehakse teatavaks rajalegendis või ametlikul teadetetahvlil hiljemalt 1 tund enne ralli starti.

9.10 Kui võistleja ei nõustu lisakatsel fikseeritud ajaga, tuleb esitada kirjalik märge lisakatse finišis. Kirjalik protest esitada võistluste finišis. Võistluse korraldaja peab tagama võimaluse protestide esitamiseks.

Vigursõit:
9.11 Vigursõit toimub üldiseks liikluseks suletud territooriumil.
9.12 Vigursõidul ei tohi olla elemente, mis nõuavad auto ukse või küljeakna avamist.
9.13 Vigursõidul raja mittetäitmisel on tulemuseks halvim sõiduaeg +10 sekundit. Kiiruslikud lisakatsed (sprint-slaalom, kiirendus-pidurdus jne):
9.14 Toimuvad üldiseks liikluseks suletud territooriumil või teedel ning millel võivad olla lisaelemendid (piirajad, stoppjoon, jne.)
9.15 Võistluste korraldajal on kohustuslik koostada lisakatse joonis ja teha see võistlejatele kättesaadavaks legendi osana.
9.16 Lisakatse mittetäitmisel on tulemuseks halvim sõiduaeg +10 sekundit.

Täpsuslõik:
9.17 Toimuvad liiklusele avatud teedel. Sõita tuleb lisakatse stardis antud keskmise kiiruse järgi. Iga eksitud täissekundi eest karistatakse 0,3 karistussekundiga. Täpsuslõigu finiši nähtavuspiirkonnas ei tohi oluliselt kiirust vähendada, peatuda ega tagurpidi sõita. Vastasel korral
märgitakse finiši ajaks nähtavuspiirkonda saabumise aeg.
9.18 täpsuslõigu maksimaalne pikkus 20 km.
Kiiruslõigud (mäkketõus, sprint jne.):
9.19 Kiiruslõik toimub üldiseks liikluseks suletud teedel, lõigu pikkus kuni 4 km. Teelõik tuleb valida võimalikult ohutu, keskmine kiirus kiiremail kaheveolisel autol kuni 50 km/h. Teelõigud ei tohi piirneda kurvide väljasõidualadel asuvate ohuallikatega. Teelõigud tagatakse ohutuse ja julgestusega korraldaja poolt (vt. pt. C). analoogselt sportralli kiiruskatsetega.
9.20 Kõikide võistlusel läbiviidavate lisakatsete kohta tuleb korraldajal koostada lisakatse turvaplaan ning hiljemalt kaks nädalat enne rallit esitada koos ohutusplaaniga kinnitamiseks EAL Rahvaspordi Komiteele.

10. Vaheajad

10.1 Andmed võistlustel olevate vaheaegade pikkuste, kohtade, nendel kehtivate režiimide kohta tuuakse ära võistluste juhendis, rajalegendis ja ajakaardil.

11. Tehniline kontroll

11.1 Enne starti tuleb auto esitada tehnilisse kontrolli juhendis esitatud või dokumentide kontrollis määratud kellajaks. Varem saabumist ei karistata, hilinemisel karistatakse iga alanud minuti eest 10 karistussekundiga.

11.2 Kontrollitakse võistlusauto vastavust juhendile ja rahvaralli ja –sprindi tehnilistele tingimustele, EAL tehnilist kaarti omava sportauto korral vastavatele tehnilistele tingimustele.

11.3 Võistlusauto sõitjate- ja pagasiruumis ei tohi olla kinnitamata esemeid.

11.4 Kui auto neile tingimustele ei vasta, siis seda võistlustele ei lubata.

11.5 Korraldaja võib tehnilist ja LS järgimise kontrolli teha ka
võistlustrassil.

11.6 Pärast ralli finišit võib toimuda tehniline kontroll. Määratavad karistused peavad olema toodud juhendis.

11.7 Pärast võistlust tuleb autolt eemaldada (mitte ainult kinni katta) võistluse tunnuskleebised (sh võistlusnumbrid).

12. Kinnise pargi režiim

12.1 Kui juhend määrab kinnise pargi režiimi enne ralli starti, vaheaegadel ja pärast ralli finišit, tuleb võistlejail lahkuda autost koheselt pärast kinnisesse parki saabumist. Remonttööd on lubatud ainult kohtuniku loal ja otsese järelvalve all. Kinnises pargis on keelatud hooldus, kapoti ja pagasiruumi luugi avamine, tankimine.

13. Vastulaused

13.1 Vastulausete esitamise tingimused määrab korraldaja, näidates need võistluste juhendis.

13.2 Raja läbimise kohta saab kirjalikke vastulauseid esitada kuni 15 minutit pärast oma finišit.

13.3 Tulemuste kohta saab kirjalikke vastulauseid esitada kuni 30 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist.

13.4 Tehnilisi vastulauseid teiste autode kohta saab esitada kuni 20 minutit pärast viimast finišeerinud võistlusautot.

14. Tulemused

14.1 Tulemused avaldatakse tundides, minutites ja sekundites, kui juhend ei nõua täpsemat ajavõttu.

14.2 Lõpptulemus saadakse LK tulemuste, rajalt saadud karistuste ja muude ajaliste karistuste summana. Parema koha saab meeskond, kellel on ajaliste karistuste kogusumma väikseim.

14.3 Võrdse tulemuse korral saab parema koha meeskond, kellel on parem tulemus esimesel lisakatsel, selle võrdsuse korral teisel jne.

14.4 Esialgsed tulemused avaldatakse ametlikul teadetetahvlil ja hoitakse seal 30 minutit.
Vastulausete puudumise korral loetakse tulemused ametlikeks, nende olemasolu korral aga on need ametlikud pärast protestide lahendamist.

15. Ametlik teadetetahvel

15.1 Ametliku teadetetahvli asukoht tuleb ära tuua võistluste juhendis.

15.2 Kõik juhendi muudatused ja võistluste käiku mõjutavad teated avaldatakse ametlikul teadetetahvlil.
Kliki siia
Artikli juurde
22.09.2022
Rallilegend222: autoralli maailmameister istub BMW rooli
Artikli juurde
20.09.2022
Maailma parimad ralliteemalised mängud
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
18.09.2022
Paide ralli 16-17.09.22 (0)
17.09.2022
Paide ralli 2022 (0)
17.09.2022
Paide Ralli 16.10.2022 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
18.09.2022 08:15
Paide Ralli 2022 (1)
07.09.2022 19:50
Kreeka WRC ralli 2022 ennustus (0)
04.09.2022 13:04
KUPATAMA RAHVARALLI 2022 (0)
31.08.2022 21:33
Smiltene autokross V.etapp (0)
30.08.2022 23:37
LÕUNA - EESTI RALLI 2022 (2)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia