Kliki siia Kliki siia
Missugusele rallisarjale pöörad enim tähelepanu?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
RexBo.ee
top1autovaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

11. mai 2009 18:07
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Jõhvi rahvasprint 2009

2009. a rahvasprindi karikavõistluste VI etapp
2009. a Ida-Virumaa karikavõistluste III etapp

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 68/RS


1.VÕISTLUSE KOHT, AEG, AJAKAVA

1.1. Võistlused toimuvad pühapäeval, 24. mail 2009, Jõhvi linnas.
Raja pikkus: ca 1800 m
Raja laius: 4-10 m
Pinnas: 96% asfalt, 4% muu pinnas

1.2. Ajakava:
1.2.1. Esmaspäeval, 11. mail 2009. a avaldatakse võistlusjuhend.
1.2.2. Esmaspäeval, 11. mail 2009. a algab osavõtjate eelregistreerimine (www.rally.ee).
1.2.3. Reedel, 22. mail 2009. a kell 17.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine.
1.2.4. Pühapäeval, 24. mail 2009. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll;
08.30-10.30 - autode tehniline kontroll;
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine;
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse täpne ajakava, stardijärjekord ja info avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

2. KORRALDAJA

2.1. Võistluse korraldab MTÜ AMV Racing.

2.2. Ametnikud:
2.2.1. Võistluse juht: Reeno Kullamä, tel 5342 4832
2.2.2.T ehnilise komisjoni esimees: Voldemar Borkman, tel 514 5641
2.2.3. Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel 510 1624
2.2.4. Võistluste sekretär: Heiki Luts, tel 503 0201
2.2.5. Ohutusjuht: Raivo Johannes, tel 502 6143

2.3. Täiendav info internetis www.rally.ee; www.amvracing.ee.

3. ARVESTUSKLASSID, VÕISTLUSAUTOD

3.1. Noored kuni 18 (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga kuni 2000 cm³)
3.2. Naised - kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.3. Moskvich (võistlusautod peavad vastama Moskvich Liiga tehnilistele tingimustele)
3.4. 2WD-A - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.5. 2WD-B - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
3.6. 2WD sport - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
3.7. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod

3.8.Võistlusautod peavad vastama rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele.

3.9. Võistlusnumbrid ja reklaamkleebised väljastab korraldaja, numbrid paigaldatakse vastavalt mandaadis saadud juhistele võistlusautole võistleja poolt enne tehnilist kontrolli.

3.10. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautosid starti ei lubata (otsuse võtab vastu võistluse juht tehnilise komisjoni ettekirjutuse alusel).

3.11. Võistlusauto tehnilist seisundit, vastavust rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele ja rehve võib korraldaja kontrollida kogu võistluse vältel, nõuetele mittevastavat autot vooru starti ei lubata. Tehnilistele nõuetele mittevastava auto tulemused võidakse tühistada – antud otsuse teeb võistluse juht.

3.12. Juhul, kui võistleja keeldub või eemaldab võistluse ajal korraldaja poolt ettenähtud sponsorreklaami võistlusautol, lubatakse võistleja (vooru) starti peale kahekordse stardimaksu tasumist. Reklaamkleebise kuju või sisu muutmine, samuti mitteettenähtud kohta paigutamine võrdsustatakse eemaldamisega.

4. OSAVÕTJAD

4.1. Kõik võistlejad peavad mandaadis esitama:
4.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse;
4.1.2. kehtiva võistlejakaardi või EAL võistlejalitsentsi;
4.1.3.j uhiloa (punktis 3.2 kuni 3.7 võistlejad);
4.1.4. võistlusauto registreerimistunnistuse;
4.1.5. kehtiva liikluskindlustuse poliisi;
4.1.6. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel);
4.1.7. tehnilise kaardi (punktis 3.6 ja 3.7 ASN kaarti omavad autod).

4.2. Ühel autol võib võistelda kuni kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

4.3. Kui võistlusautoga osaleb kaks võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige stardinumber. Ülejäänud stardinumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks üle teipida või kinni katta (teine number ei tohi olla loetav).

4.4. Starti lubatakse kuni 120 võistlusele eelregistreerunud osavõtjat. Võistluse toimumise eelduseks on minimaalselt 50 eelregistreerunud võistlejat 22.05.2009 kella 17.00-ks.

4.5. Lisaregistreerimine kohapeal vabade stardikohtade olemasolul.

4.6. Kõik võistlusest osavõtjad on kohustatud täitma „2009. aasta Rahvasprindi Karikavõistluste üldjuhendi“ ja „Rahvasprindi võistlusmäärus 2009“ nõudeid.

Võistlejakaarti ei ole võimalik osta kohapeal! Võistlejakaardi saamiseks täita taotlus www.autosport.ee. Kõik muu info samal aadressil! Võistlejakaart sisaldab kindlustust, kehtib 2009. a lõpuni, hind 650 EEK.

5. VÕISTLUSTE KÄIK

5.1. Võistlusrajaga tutvumine toimub jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

5.2. Hilinenud võistlejaid starti ei lubata.

5.3. Valestardi eest on karistus 10 s.

5.4. Kui võistleja ei stardi 20 s jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

5.5. Sõidetakse 3 vooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne.

5.6. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus. Võrdsete punktide ja võrdse parima aja korral mistahes voorus saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim aeg.

5.7. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollidele.

5.8. Hooldusalal maksimaalne kiirus 15 km/h!

5.9. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja „STOPP“ märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Iga fikseeritud rikkumise eest lisatakse võistleja vooru ajale 10 trahvisekundit. Rajamärgistuse eiramine annulleerib tulemuse antud voorus.

5.10.Korraldaja võib teha muudatusi stardijärjekordades, kui klassides on vähe võistlejaid ja kui teise vooru stardijärjekorda klassisiseselt ümberpööramisi tehes ei suudeta tagada sujuvat ning graafikutihedat võistlust. Samuti võib korraldaja ümber paigutada sõitjaid, kes võistlevad kahekesi ühe ja sama autoga. Võistlused viiakse läbi vastavuses rahvasprindi võistlusmääruse, tehniliste tingimuste ja käesoleva võistlusjuhendi järgi.

6. VASTULAUSED

6.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 3000 EEK.

6.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

6.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud;
b) kostjal, kui vastulause rahuldati.

6.4. Võistluse juht hindab vastulause põhjendatust ning vastavalt sellele otsustab, kas vastulause võetakse arutusele või mitte.

7. OSAVÕTUMAKSUD

7.1. Osavõtumaks p 3.1 ja 3.2 eelregistreerimisel kuni 17.05.2009 - 400 EEK, alates 18.05.2009 - 500 EEK, p 3.3 kuni 3.7 eelregistreerimisel kuni 17.05.2009 - 500 EEK, alates 18.05.2009 - 650 EEK.

7.2. Kahes erinevas klassis võistlemine on keelatud.

7.3. Osavõtumaksu tasumine toimub sularahas võistluste mandaadis.

7.4. Mitteosalemisest teatada kuni 22.05.2009 kell 17.00-ni kirjalikult e-maili aadressile: info@amvracing.ee.

8. AUTASUSTAMINE

8.1. Arvestusklassi kolme parimat autasustatakse karikatega.

8.2. Korraldaja ja sponsorid võivad välja panna eriauhindu.

9.VASTUTUS

Võistluste korraldaja ja EAL ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

10. LISASÄTTED

10.1. Võistlejad peavad jälgima rajal võisteldes ning raja vahetus ümbruses viibides kõiki ohutusnõudeid ning täitma vastuvaidlematult kõiki võistluse ametnike korraldusi. Samuti liikuma võistlusautoga väljaspool võistlusala kiirusega, mis on määratud liikluseeskirjadega või ajutiste liiklusmärkidega. Nende nõuete eiramise puhul võib võistluse juhi otsusega saada kas võistlus katkestatud või siis viia korrarikkujast võistleja võistlusest eemaldamiseni.

10.2. Korraldajal on õigus eemaldada võistluselt koos tulemuste tühistamisega käesolevat juhendit mittetäitvad, samuti ebakained, ebasportlikult ja ebaviisakalt käituvad võistlejad. Muudes küsimustes lähtutakse rahvasprindi võistlusmäärusest ja rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistest tingimustest.

10.3. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

10.4. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata juhtumid lahendab võistluste juht kohapeal.
Artikli juurde
22.11.2021
Tehumardi rallist osavõtnud olid oodatud Saaremaale
Artikli juurde
26.11.2021
Avaldati Lada Classic Cup'i autode tehnilised tingimused
Artikli juurde
20.11.2021
Valmis rallikrossi ja jäärajasõidu esialgne kalendriprojekt
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.11.2021
Saaremaa ralli 2021 (0)
12.11.2021
Klubi Allik Racing 2021 (0)
12.11.2021
Hiiumaa rahvaralli 5-6.11.21 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
23.11.2021 16:11
Best of 2021 (0)
09.11.2021 22:34
Hiiumaa rahvaralli 2021 (1)
04.11.2021 21:50
Tarvastu Karikas 2021 5.etapp (1)
22.10.2021 20:50
SAAREMAA RALLY 2021 (4)
11.10.2021 11:12
Saaremaa54rally2021 (1)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia