Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

01. juuli 2009 1:16
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Ridala 1+1 rahvasprint

Laupäeval, 25. juulil 2009. a
Ridala vallas Läänemaal

Registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 99/RS

I peatükk

PROGRAMM


Kolmapäeval, 01.juulil 2009. a avaldatakse võistlusjuhend

Kolmapäeval, 01. juulil 2009. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 23. juulil 2009. a kell 17.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 24. mail 2009. a kell 21.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 25. juulil 2009. a:
08.00-11.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-11.00 - võistlusautode tehniline kontroll
11.00-11.45 - võistlusrajaga tutvumine autodega kolonnis
11.45 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldab MTÜ Kiired ja Õlised Selts.

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Heiki Rahuoja, tel (+372) 50 65 391
Võistluse sekretärid: Liili Murway, tel (+372) 53 470 653; Karin Julge, tel (+372) 55 609 882
Ohutusjuht: Üllar Paas, tel (+372) 53 406 526
Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel (+372) 51 01 624
Tehnilise komisjoni esimees: Tõnu Sepp, tel (+372) 52 38 357

III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Ridala 1+1 rahvasprint on 2009. a Läänemaa lahtiste meistrivõistluste VII etapp klassides 4WD, J18, 2WD-S, 2WD-V, ML, naised. Moskvich Liiga Suure Karika ja Sprindikarika etapp.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Kiired ja Õlised Selts vastavuses FIA (Federation International de l' Automobile) spordikoodeksi ja selle lisadega ning EAL (Eesti Autospordi Liit) rahvasprindi
võistlusmääruse, rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 01.07.2009. a.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada

Ridala valla teedel (Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus

1 katse:
Pikkus: 2700 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: 100% kruus

2 katse:
Pikkus: 2100 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 10 m
Pinnas: 100% kruus

Art. 4 Ajakava

Laupäev, 25. juuli 2009. a:
08.00-11.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-11.00 - võistlusautode tehniline kontroll
11.00-11.45 - võistlusrajaga tutvumine autodega kolonnis
11.45 - võistlejate rivistus, koosolek ja võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. ML - kaherattaveolised Moskvitš-tüüpi tänavasõiduautod
5.1.6. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad
vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.

5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.6. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.7. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

5.4. Korraldaja broneerib võistlusautol koha reklaamiks. Võistlusnumbrid ja reklaamid peavad olema autole kinnitatud enne tehnilisele ülevaatusele saabumist.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. juhiloa (p 5.1.2.-5.1.6. märgitud täisealised võistlejad)
6.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse
6.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.6. tehnilise kaardi (p 3.1.2.-3.1.3. osalevatel ASN tehnilise kaardiga sportautodel)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.6. Starti lubatakse kuni 100 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab kolmapäeval, 1. juulil 2009. a kell 09.00 ja lõpeb neljapäeval, 23. juulil 2009. a kell 17.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.rally.ee.

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 700 kroonise osavõtumaksu tasumisel ning noorteklassi (J18) võistlejaid ja naised 500 kroonise osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks klassides 4WD, 2WD-V, 2WD-S, ML on 700 krooni; klassides naised ja J18 500 krooni.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik

9.1. Võistlusrajaga tutvumine autodega kolonnis.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kolm sõiduvooru. Igas voorus fikseeritakse raja läbimise aeg ning vooru kiireim omas arvestusklassis saab ühe punkti, teise aja saavutanu saab kaks punkti jne. Etapi paremusjärjestus selgitatakse kolmest voorust kahe parema tulemuse summeerimisel. Etapi tulemuse saamiseks peab võistleja läbima vähemalt kaks sõiduvooru. Võrdsete punktide korral saab määravaks parim aeg mistahes voorus. Võrdsete punktide ja võrdse parima aja korral mistahes voorus, saab määravaks esimese vooru võistlussõidu parim aeg.

9.9. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l. Vastulause kautsjon 1000 krooni.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karikaga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 15 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistlustelt eemaldamiseni.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

12.6. Faktikohtuniku otsus ei kuulu vaidlustamisele.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja stop märkide vahel (kuni eemaldamiseni)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (500 kr)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (500 kr)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (1000 kr)
Artikli juurde
19.06.2022
Rallikrossi meistrivõistlused jõudsid poole peale
Artikli juurde
22.06.2022
Esitleti raamatut "Eesti autoralli ajalugu I osa: 1921–1985"
Artikli juurde
19.06.2022
Ralli kolmanda kohaga lõpetanud eestlase tiitlilootus pole kustunud
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
20.06.2022
Hiiumaa 1+1 RS (0)
06.06.2022
Lääne-Eesti rahvaralli 4.06.22 (0)
01.06.2022
Laitse rallikross 22.05.2022 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
25.06.2022 20:30
Misso Karikas 2022 (0)
22.06.2022 15:31
Keenia WRC ralli 2022 ennutus (0)
10.06.2022 17:09
Tarvastu Karikas 2022 4.etapp, L-E Karikas (0)
04.06.2022 22:57
LÄÄNE - EESTI RAHVARALLI 2022 (0)
02.06.2022 11:03
WRC Rally Italia Sardegna 2022 (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia