Kliki siia Kliki siia
Missugusele rallisarjale pöörad enim tähelepanu?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
RexBo.ee
top1autovaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

28. september 2009 3:51
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Addinol - Kiltsi rahvasprint
laupäeval, 17. oktoobril 2009. a
Kiltsi lennuvälja territooriumil

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 133/RS


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 28. septembril 2009. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 28. septembril 2009. a kell 12.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 15. oktoobril 2009. a kell 16.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 16. oktoobril 2009. a kell 12.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Lauäeval, 17. oktoobril 2009. a:
08.00-11.00 - osavõtjate registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-11.30 - võistlusautode tehniline kontroll
11.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldavad MTÜ Rapla Kardirada ja rally.ee autospordiajakiri.

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Tiit Soa, tel (+372) 55 646 392
Võistluse juhi abi: Rando Aav, tel (+372) 50 23 642
Ohutusjuht: Kalle Kruusma, tel (+372) 52 92 642
Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel (+372) 51 01 624
Võistluse sekretär: Kaido Saul, tel (+372) 56 496 080
Tehnilise komisjoni esimees: Karmo Uusmaa, tel (+372) 51 33 654

III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Võistluse korraldavad MTÜ Rapla Kardirada ja rally.ee autospordiajakiri vastavuses FIA spordikoodeksi ja selle lisadega, EAL rahvasprindi võistlusmääruse, rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.2. Võistlusjuhend on avaldatud 28.09.2009. a.

2.3. Võistlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 133/RS.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Kiltsi lennuvälja territooriumil (Kiltsi k, Ridala vald, Lääne maakond, Eesti)

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 4000 m
Laius: 5-20 m
Pinnas: asfaltbetoon
Raja servad tähistatud.

Art. 4 Ajakava

4.1. Võistluse ajakava
laupäeval, 17. oktoobril 2009. a:
08.00-11.00 - osavõtjate registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-11.30 - võistlusautode tehniline kontroll
11.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

4.2. Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD sport - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.4. 1600 - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. 1600+ - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.6. SU - kaherattaveolised tänavasõiduautod Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ (Lada), GAZ (Volga) ja ZAZ (Zaparožets)

Märkused:
1) Kuni 16-aastased noored tohivad võistelda kaherattaveolistel sõiduautodel, mille mootori kubatuur ei ületa 1600 cm³; kuni 18-aastased noored tohivad võistelda sõiduautodel, mille mootori kubatuur ei ületa 2000 cm³.
2) SU klassis osalevad autod peavad vastama rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele.


5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.4. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.5. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.
5.2.6. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.7. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.
5.3.1. Võistlussõidu ajal tohib olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Rikkumisel rahatrahv (vt art 14).

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. juhiloa (täisealised võistlejad)
6.1.4. sõiduki registreerimistunnistuse
6.1.5. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.6. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel)

6.2. ASN võistlejalitsentsi või EAL / LAF rahvaspordi võistlejakaarti omaval juhil on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab ASN võistlejalitsentsi või EAL / LAF rahvaspordi võistlejakaarti ning kes ei osale võistlusel ühestki teises arvestusklassis.

6.3. Ühe autoga lubatakse ühes klassis võistelda kahel juhil, kes kumbki ei tohi võistlusel osaleda üheski teises klassis ega kaassõitjana (kaardilugejana). Kaassõitjal on lubatud osaleda ainult ühe juhi kõrval.

6.4. Starti lubatakse kuni 90 võistlusele registreerunud osavõtjat.

6.5. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 28. septembril 2009. a kell 12.00 ja lõpeb neljapäeval, 15. oktoobril 2009. a kell 16.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.rally.ee.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks on 750 krooni, J18 klassis 500 krooni.
8.1.1. Osavõtumaks katab kaasvõistleja osalemise (p 6.2.).

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumist ei toimu.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.7. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.8. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 5000 krooni.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Autasustatakse iga arvestusklassi kolme paremat juhti.

11.2. Kolme paremat kaherattaveolisel autol osalenud naisjuhti autasustatakse diplomiga.

11.3. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek rangelt keelatud.

12.5. Juhendiga mittemääratletud küsimustes lähtutakse kehtivatest määrustest ja tehnilistest tingimustest.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 15.1.2. / VJ art 4. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (kuni eemaldamiseni)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja stop märkide vahel (kuni eemaldamiseni)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (500 kr)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (1000 kr)
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.11.2021
Saaremaa ralli 2021 (0)
12.11.2021
Klubi Allik Racing 2021 (0)
12.11.2021
Hiiumaa rahvaralli 5-6.11.21 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
29.11.2021 23:11
Rallijsprints/Minirallijs Latvija 2021 (1)
23.11.2021 16:11
Best of 2021 (0)
09.11.2021 22:34
Hiiumaa rahvaralli 2021 (1)
04.11.2021 21:50
Tarvastu Karikas 2021 5.etapp (1)
22.10.2021 20:50
SAAREMAA RALLY 2021 (4)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia