Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

25. jaanuar 2010 17:00
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Rapla rahvasprint
pühapäeval, 31. jaanuaril 2010. a
Rapla kardirajal

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordi Komitees
Registreeritud EAL-s nr 27/RS


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 25. jaanuaril 2010. a avaldatakse võistlusjuhend, algab osavõtjate eelregistreerimine

Laupäeval, 30. jaanuaril 2010. a kell 18.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Laupäeval, 30. jaanuaril 2010. a kell 21.00 avaldatakse osavõtjate nimekiri

Pühapäeval, 31. jaanuaril 2010. a:
09.00-10.30 - osavõtjate registreerimine
09.30-10.45 - võistlusrajaga tutvumine, võistlusautode tehniline kontroll
10.45 - võistluse avamine, osavõtjate koosolek
11.00 - võistlussõitude algus
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldab:
MTÜ Rapla Kardirada
Alu alevik, Rapla vald, Raplamaa 79601
Reg kood 80196282

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Tiit Soa (II kat), tel (+372) 55 646 392
Võistluse sekretär: Kaido Saul, tel (+372) 56 496 080
Ohutus-julgestusülem: Tiit Soa (II kat), tel (+372) 55 646 392
Peaajamõõtja: Arne Ilves (III kat), tel (+372) 51 01 624
Tehnilise komisjoni esimees: Karmo Uusmaa (II kat), tel (+372) 51 33 654
EAL ohutusvaatleja: Gabriel Müürsepp, tel (+372) 50 62 090

III peatükk

Art. 2 Määrang

2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Rapla rahvasprint on 2010. a Hepa rahvasprindi karikavõistluste I etapp.
2.1.2. Rapla rahvasprint on 2010. a Läänemaa rahvasprindi meistrivõistluste II etapp.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Rapla Kardirada vastavuses:
- FIA spordikoodeksi ja selle lisadega
- EAL kiirusalade võistlusmäärusega
- rahvasprindi võistlusmäärusega
- rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega
- võistlusjuhendiga

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud esmaspäeval, 25. jaanuaril 2010. a.

2.4. Võistlusjuhend on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 27/RS.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Rapla kardirada
Ridaküla, Rapla maakond

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 2000 m
Minimaalne laius: 5 m
Maksimaalne laius: 20 m
Pinnas: jää, lumi
Raja servad tähistatud.
Sõidusuund vastupäeva.

Art. 4 Ajakava

4.1. Võistluse ajakava
Pühapäev, 31. jaanuar 2010. a:
09.00-10.30 - osavõtjate registreerimine
09.30-10.45 - võistlusrajaga tutvumine, võistlusautode tehniline kontroll
10.45 - võistluse avamine, osavõtjate koosolek
11.00 - võistlussõitude algus
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

4.2. Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD sport - kaherattaveolised ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.4. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.6. SU - tagarattaveolised NLiidus toodetud tänavasõiduautod Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ, GAZ (Volga) ja ZAZ (Zaparožets)
5.1.7. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.6. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.

5.3. Tingimused rehvidele
5.3.1. Lubatakse kasutada lamell- ja naastrehve.
Naastrehvidel võib kõvasulami läbimõõt olla max 2,5 mm ja väljaulatuva pikkus max 2 mm. Naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
- rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" – 90
- rehvis, mille velje läbimõõt on 14” ja 15" – 110
- rehvis, mille velje läbimõõt on enam kui 15" – 130
- rehvis, mille velje läbimõõt on 17” ja enam – 150
5.3.2. Rehvid võidakse tehnilise kontrolli käigus markeerida. Sellisel juhul on markeerimata rehvidega võistlemine keelatud ning karistatav (VJ art 14).

5.4. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel)
6.1.5. vanema või eestkostja kirjaliku loa võistlusel osalemiseks (kuni18 a vanused noored)
6.1.6. juhiloa (üle 18-aastased võistlejad)
6.1.7. sõiduki registreerimistunnistuse (vajadusel)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.4. EAL loal on lubatud välisriikide litsentsiomanike osalemine.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber.

6.6. Starti lubatakse kuni 90 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 25. jaanuaril 2010. a ja lõpeb laupäeval, 30. jaanuaril 2010. a kell 18.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://www.rally.ee.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks klassis 5.1.1. 300 krooni, klassides 5.1.2.-5.1.7. 500 krooni.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistluse juhi otsusel võidakse osavõtjaile lubada täiendav rajaga tutvumine võistlusautodel enne võistluse algust.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud sõiduvoorus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega antud sõiduvoorus.

9.9. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 3000 krooni.

10.2. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati
10.3. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karikaga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ Art 14).

12.4. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistluselt eemaldamiseni.

12.5. Võistlusjuhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja STOP märgi vahelisel alal (kuni eemaldamiseni)
VJ p 5.3.3. Markeerimata rehvid (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.8.; VM p 7.6. Raja vale läbimine, raja oluline lühendamine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (300 kr)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (200 kr)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (500 kr)
Artikli juurde
25.01.2022
Otepää talverallile registreerus kokku 68 ekipaaži
Artikli juurde
21.01.2022
Sébastien Ogier asus liidriks, Ott Tänak kaheksas
Artikli juurde
22.01.2022
Monte Carlo rallit asus juhtima Sébastien Loeb
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.11.2021
Saaremaa ralli 2021 (0)
12.11.2021
Klubi Allik Racing 2021 (0)
12.11.2021
Hiiumaa rahvaralli 5-6.11.21 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
24.01.2022 13:35
Simuna talvesprint 2022 (0)
23.01.2022 16:15
Vana hea küsimus: Kuidas siis ikkagi alustada.. (0)
23.01.2022 09:31
Eesti KV jäärajasõidus 2022 1. etapp (0)
18.01.2022 17:51
Arctic Lapland Rally 2022 (0)
16.01.2022 23:47
Tarvastu Karikas, 15.01.22 (2)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia