Kliki siia Kliki siia
Kas 2021. aasta autoralli MM-sarjas pakkus põnevust?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
www.veoautodevaruosad.com
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

28. jaanuar 2010 23:16
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Haapsalu jäärada
IV etapp

pühapäeval, 7. veebruaril 2010. a
Haapsalu lahel

Kooskõlastatud EAL Rallikrossi komitees
Registreeritud EAL-s nr 7A/J


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 1. veebruaril 2010. a avaldatakse võistlusjuhend

Esmaspäeval, 1. veebruaril 2010. a kell 12.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 5. veebruaril 2010. a kell 18.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Laupäeval, 6. veebruaril 2010. a kell 12.00 avaldatakse osavõtjate nimekiri

Pühapäeval, 7. veebruaril 2010. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
08.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi, uiskude või suuskadega
10.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
10.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi.

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Heiki Rahuoja, tel (+372) 50 65 391
Võistluse sekretär: Liili Murway, tel (+372) 53 470 653
Ohutusjuht: Kalle Kruusma, tel (+372) 52 92 642
Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel (+372) 51 01 624
Tehnilise komisjoni esimees: Janek Soidla, tel (+372) 5300193

III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Võistluse korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi vastavuses FIA spordikoodeksi ja selle lisadega, EAL kiirusalade võistlusmäärusega ning jäärajavõistluste korraldamise üldalustega käesoleva võistlusjuhendi alusel.

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 1. veebruaril 2010. a.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Haapsalu lahel merejääl (Haapsalu linna Holmi jääl) vana Lääne Kaluri Hako tsehhi juures.

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 2600 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 8 m
Pinnas: jää
Raja servad tähistatud. Sõidusuund vastupäeva.

Art. 4 Ajakava

Pühapäev, 7. veebruar 2010. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
08.00-10.30 - võistlusrajaga tutvumine
10.30 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
10.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
11.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.
Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. 2WD-E - esirattaveolised sõiduautod
5.1.2. 2WD-T - tagarattaveolised sõiduautod
5.1.3. 4WD - neljarattaveolised sõiduautod
5.1.4. V18 - kuni 18-aastased noored kaherattaveolistel sõiduautodel
5.1.5. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel sõiduautodel
5.1.6. 4WD piik - neljarattaveolised sõiduautod piikrehvidel
5.1.7. 2WD piik - kaherattaveolised sõiduautod piikrehvidel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod peavad olema kinnise kerega ja võivad omada ASN tehnilist kaarti.
5.2.2. Võistlusautodel ei pea olema registreerimisnumbrit, kehtivat ülevaatust ega kindlustust.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.6. Autos peab korrektselt kinnitatuna paiknema kehtiva kasutusajaga tulekustuti (min 1 kg) ja komplektne apteek.

5.3. Tingimused rehvidele
5.3.1. Klassides 5.1.1.-5.1.5 lubatakse kasutada naastrehve, mis peavad vastama järgmistele tingimustele:
naastude arv rehvis ei tohi olla suurem kui:
- rehvis, mille velje läbimõõt on kuni 13" – 90
- rehvis, mille velje läbimõõt on 14” ja 15" – 110
- rehvis, mille velje läbimõõt on enam kui 15" – 130
- rehvis, mille velje läbimõõt on 17” ja enam – 150
Kõvasulami läbimõõt max 2,5 mm ja väljaulatuva osa pikkus max 2 mm.
5.3.2. Klassis 5.1.6 ja 5.1.7 lubatakse kasutada piikrehve, mis peavad vastama järgmistele tingimustele:
- naastud peavad olema kõvast materjalist
- tüve osa läbimõõt kuni 9 mm
- naastu keskosa kõvasulami läbimõõt vähemalt 2,5 mm
- naastu pikkus kuni 20 mm
- naastu kaal kuni 4,0 grammi
- naastud peavad olema rehvile kinnitatud väljaspoolt
- naastude arv kuni 20 tk rehvi veerepinna ümbermõõdu iga vabalt valitud pikkusdetsimeetri kohta. (Naastude arv loetakse 3 dm ulatuses, mõõtealasse ei tohi jääda üle 60 naastu.)
- naastude töötlemine keelatud
5.3.3. Rehvid võidakse tehnilise kontrolli käigus markeerida. Sellisel juhul on markeerimata rehvidega võistlemine keelatud ning karistatav (VJ art 14).

5.4. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri, tuleb pärast sõitu tagastada.

5.5. Võistlusautod peavad omama hooldusalas aluskatet, vastasel korral trahv 200 krooni.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavaldus
6.1.2. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.3. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel)
6.1.4. vanema või eestkostja kirjalik luba võistlusel osalemiseks (12-18 a vanused noored)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.4. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.

6.5. Starti lubatakse kuni 90 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab 1. veebuaril 2010. a kell 12.00 ja lõpeb 5. veebruaril 2010. a kell 18.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://www.rally.ee.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks eelregistreerinul 250 krooni. Eelregistreerimata võistleja osavõtumaks 350 krooni.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine vastavalt ametlikul teadetetahvlil näidatule.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal foori või lipuga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk või lipu tõstmishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud sõiduvoorus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega antud sõiduvoorus.

9.9. Toimub kaks või kolm võistlussõitu olenevalt võistlejate arvust. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu kohapunktide summeerimise teel.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 1000 krooni.

10.2. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse diplomiga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Kiivri kasutamine kohustuslik. Kiivril peab olema vähemalt E tähistus.

12.3. Turvarihmad peavad osalejal olema võistlemise ajal korrektselt kinnitatud.

12.4. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.5. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ Art 14).

12.6. Võistluse ajal võistlusautoga võistlusalast väljaminek keelatud. Rikkumisel karistus kuni võistluselt eemaldamiseni.

12.7. Võistlusjuhendis määratlemata küsimused lahendab korraldaja koos kohtunikega kohapeal.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.5. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.6. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja STOP märgi vahelisel alal (kuni eemaldamiseni)
Raja vale läbimine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 5.3.3. (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.8. Raja oluline lühendamine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (500 kr)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (500 kr)
VJ p 12.5. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (1000 kr)
Artikli juurde
25.01.2022
Otepää talverallile registreerus kokku 68 ekipaaži
Artikli juurde
21.01.2022
Sébastien Ogier asus liidriks, Ott Tänak kaheksas
Artikli juurde
22.01.2022
Monte Carlo rallit asus juhtima Sébastien Loeb
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
26.11.2021
Saaremaa ralli 2021 (0)
12.11.2021
Klubi Allik Racing 2021 (0)
12.11.2021
Hiiumaa rahvaralli 5-6.11.21 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
24.01.2022 13:35
Simuna talvesprint 2022 (0)
23.01.2022 16:15
Vana hea küsimus: Kuidas siis ikkagi alustada.. (0)
23.01.2022 09:31
Eesti KV jäärajasõidus 2022 1. etapp (0)
18.01.2022 17:51
Arctic Lapland Rally 2022 (0)
16.01.2022 23:47
Tarvastu Karikas, 15.01.22 (2)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia