Kliki siia Kliki siia
Kas sinu elu saab olema häiritud väljakuulutatud eriolukorra tõttu?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

16. november 2010 13:36
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Kiltsi rahvasprint

laupäeval, 11. detsembril 2010. a
Ridala vallas Kiltsi lennuvälja territooriumil.

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordi Komitees
Registreeritud EAL-s nr 129/RS


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 15. novembril 2010. a avaldatakse võistlusjuhend, algab osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 9. detsembril 2010. a kell 18.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 10. detsembril 2010. a kell 14.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 11. detsembril 2010. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.30 - võistlejate kogunemine, võistlejate koosolek, võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri (ametlikul teadetetahvlil)
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldab:
MTÜ Igaühe Terviseklubi

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Heiki Rahuoja, tel (+372) 50 65 391
Võistluse sekretär: Liili Murway, tel (+372) 53 470 653
Ohutusjuht: Janek Soidla, tel (+372) 53 300 193
Peaajamõõtja: Arne Ilves, tel (+372) 51 01 624
Tehnilise komisjoni esimees: Karmo Uusmaa, tel (+372) 51 33 654

III peatükk

Art. 2 Määrang


2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Kiltsi rahvasprint on 2011. a Hepa karikavõistluste I etapp.
2.1.2. Kiltsi rahvasprint on 2011. a Lääne regiooni meistrivõistluste I etapp.

2.2. Võistluse korraldab MTÜ Igaühe Terviseklubi vastavuses:
- FIA spordikoodeksi ja selle lisadega
- EAL kiirusalade võistlusmäärusega
- rahvasprindi võistlusmäärusega
- rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega
- Lääne regiooni meistrivõistluste üldjuhendiga
- Hepa karikavõistluste üldjuhendiga
- võistlusjuhendiga

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud esmaspäeval, 15. detsembril 2010. a.

2.4. Võistlusjuhend on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 129/RS.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Ridala vallas Kiltsi lennuvälja territooriumil

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 3700 m
Minimaalne laius: 4 m
Maksimaalne laius: 8 m
Pinnas: asfalt, betoon 100%

Art. 4 Ajakava

4.1. Võistluse ajakava
Laupäev, 11. detsember 2010. a:
08.00-10.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
08.00-10.30 - võistlusautode tehniline kontroll
09.00-11.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
11.30 - võistlejate kogunemine, võistlejate koosolek, võistluse avamine
11.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
12.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

4.2. Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. SU - tagarattaveolised NLiidus toodetud tänavasõiduautod Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ, GAZ (Volga) ja ZAZ (Zaparožets)
5.1.6. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud ja tõkiskingad.
5.2.3. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.4. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.5. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.6. Hooldusalas on nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.
5.2.7. Võistlusautol peab olema läbitud tehnoülevaatus (VM p 3.2.).

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri, mis tuleb pärast võistlussõitu tagastatada mandaati.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva võistlejakaardi või võistlejalitsentsi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4. tehnilise kaardi (ASN tehnilise kaardiga sportautodel)
6.1.5. vanema või eestkostja kirjaliku loa võistlusel osalemiseks (kuni18 a vanused noored)
6.1.6. juhiloa (üle 18-aastased võistlejad)
6.1.7. sõiduki registreerimistunnistuse (vajadusel)

6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba.

6.4. EAL loal on lubatud välisriikide litsentsiomanike osalemine.

6.5. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.6. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber.

6.7. Starti lubatakse kuni 90 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab esmaspäeval, 15. novembril 2010. a ja lõpeb neljapäeval, 9. detsembril 2010. a kell 18.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil www.rally.ee.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks klassis 5.1.1. 400 krooni (25.56 EUR), klassides 5.1.2.-5.1.7. 500 krooni (31.96 EUR).

8.2. Eelregistreerimist mittesooritanud võistleja lubatakse starti vabade kohtade olemasolul klassides 5.1.2.-5.1.6. 700 kroonise (44.74 EUR) osavõtumaksu tasumisel ning (J18) klassi võistlejaid 500 kroonise (31.96 EUR) osavõtumaksu tasumisel.

8.3. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.
9.1.1. Võistluse juhi otsusel võidakse osavõtjaile lubada täiendav rajaga tutvumine võistlusautodel enne võistluse algust.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale.
9.2.1. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil.
9.2.2. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.
9.2.3. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud sõiduvoorus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Raja oluline lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega antud sõiduvoorus.

9.9. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.10. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ametlikul teadetetahvlil.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 3000 krooni (191.73 EUR).

10.2. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

10.3. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karikaga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Hooldusalas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ Art 14).

12.4. Võistluse ajal on võistlust jätkaval osavõtjal võistlusautoga võistlusalast väljaminek keelatud.

12.5. Võistlusjuhendis määratlemata küsimused lahendab võistluse juht kohapeal.

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ja Eesti Autospordi Liit ei vastuta võimalike õnnetuste ega nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 12.4. Võistlusalast väljumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja STOP märgi vahelisel alal (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.8.; VM p 7.6. Raja vale läbimine, raja oluline lühendamine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele 300 kr (19.17 EUR)
VJ p 6.6. Võistlusnumbri puudumine 300 kr (19.17 EUR)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral 300 kr (19.17 EUR)
VJ p 5.2.5. Alustent 500 kr (31.96 EUR)
Artikli juurde
29.05.2020
Ott Tänak ja Dirtfish toetavad autospordi liidu korraldatavat rallit
Artikli juurde
04.06.2020
Koduse rallihooaja avab Grossi Toidukaubad - Viru ralli
Artikli juurde
04.06.2020
DirtFishi ralli korraldajail pole kokkulepet ühegi WRC tiimiga
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
25.05.2020
Laitse superkross 24.05.2020 (0)
22.03.2020
VFTS (0)
14.03.2020
Mehhiko ralli 2020 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
25.05.2020 13:41
Superkross, LaitseRallyPark, 24.05.2020 (0)
14.05.2020 17:51
Best of... (0)
07.04.2020 15:00
Superkross, auto24ring, 7.03.2020 (1)
18.03.2020 10:40
wap.rally.ee (0)
01.03.2020 22:33
Tarvastu Karikas 2020 (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia