Kliki siia Kliki siia
Missugusele rallisarjale pöörad enim tähelepanu?
Vasta | Tulemus
Saada teade
Partnerid
autovaruosadonline.ee
www.veoautodevaruosad.com
Autodoc.ee
Topvaruosad.ee
RexBo.ee
top1autovaruosad.ee
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
timoanis.eu
rallifotod.eu
autod.ee
 
 
 

16. mai 2011 15:09
Loe kommentaare (0)
Trüki lehekülg

Võistlusjuhend

Rapla rahvasprint
laupäeval, 4. juunil 2011. a
Rapla linna tänavatel

Kooskõlastatud EAL Rahvaspordikomitees
Registreeritud EAL-s nr 39/RS


I peatükk

PROGRAMM


Esmaspäeval, 16. mail 2011. a avaldatakse võistlusjuhend

Teisipäeval, 17. mail 2011. a kell 09.00 algab osavõtjate eelregistreerimine

Neljapäeval, 2. juunil 2011. a kell 23.00 lõpeb osavõtjate eelregistreerimine

Reedel, 3. juunil 2011. a kell 12.00 avaldatakse korraldaja poolt heakskiidetud osavõtjate nimekiri

Laupäeval, 4. juunil 2011. a:
12.00-14.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
12.00-14.30 - võistlusautode tehniline kontroll
12.00-14.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
14.40 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
14.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
15.00 - esimese võistlussõidu start

II peatükk

Art. 1 Korraldaja


1.1. Võistluse korraldab MTÜ Rapla Kardirada.

1.2. Ametnikud
Võistluse juht: Tiit Soa (II kat), tel (+372) 55 646 392
Võistluse sekretär: Teele Sepp
Ohutus-julgestusülem: Peeter Silde (II kat), tel (+372) 51 02 278
Peaajamõõtja: Martti Rillo (III kat), tel (+372) 51 01 624
Tehnilise komisjoni esimees: Tõnu Sepp, tel (+372) 52 38 357
Turvavaatleja: Manivald Kasepõld

III peatükk

Art. 2 Määrang

2.1. Seeriavõistlused
2.1.1. Rapla rahvasprint on 2011. a Hepa rahvasprindi karikavõistluste III etapp.

2.2. Võistlus korraldatakse vastavuses:
- FIA spordikoodeksi ja selle lisadega
- EAL kiirusalade võistlusmäärusega
- rahvasprindi võistlusmäärusega
- rahvaralli ja rahvasprindi tehniliste tingimustega
- võistlusjuhendiga
-Eesti Vabariigi liiklusseadusega

2.3. Võistlusjuhend on avaldatud 16.05.2011. a.

2.4. Võistlus on registreeritud Eesti Autospordi Liidus nr 39/RS.

Art. 3 Võistlusrada

3.1. Võistlusrada
Rapla linna tänavatel

3.2. Võistlustrassi iseloomustus
Pikkus: 2000 m
Minimaalne laius: 5 m
Maksimaalne laius: 15 m
Pinnas: asfalt (100%)
Raja servad tähistatud.

3.3. Võistluskeskus asub Rapla Bussipargi territooriumil (Rapla linn, Tallinna mnt 3)

Art. 4 Ajakava

4.1. Võistluse ajakava
Laupäev, 4. juuni 2011. a:
12.00-14.00 - registreerimine, dokumentide kontroll
12.00-14.30 - võistlusautode tehniline kontroll
12.00-14.30 - võistlusrajaga tutvumine jalgsi
14.40 - võistlejate koosolek ja võistluse avamine
14.45 - avaldatakse stardinimekiri ametlikul teadetetahvlil
15.00 - esimese võistlussõidu start
Autasustamine pärast võistlussõitude lõppu.

4.2. Võistluse ajakava, stardinimekiri ja rajaskeem avaldatakse võistluse ametlikul teadetetahvlil (ATT) hooldealas.

Art. 5 Võistlusautod

5.1. Arvestusklassid
5.1.1. J18 - kuni 18-aastased noored (kaherattaveolised tänavasõiduautod mootori kubatuuriga alla 2000 cm³)
5.1.2. 4WD - neljarattaveolised autod, sh ASN tehnilist kaarti omavad autod
5.1.3. 2WD-V - kuni 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.4. 2WD-S - üle 1600 cm³ mootori töömahuga kaherattaveolised tänavasõiduautod
5.1.5. SU - tagarattaveolised NLiidus toodetud tänavasõiduautod Moskvitš (IZ, AZLK), VAZ, GAZ (Volga) ja ZAZ (Zaparožets)
5.1.6. Naised - naisvõistlejad kaherattaveolistel tänavasõiduautodel

5.2. Võistlusautod
5.2.1. Võistlusautod (välja arvatud ASN tehnilist kaarti omavad sportautod) peavad vastama kehtivatele rahvaralli ja rahvasprindi tehnilistele tingimustele. ASN tehnilist kaarti omavad autod peavad vastama FIA/EAL tehnilistele tingimustele ning olema EAL võistlusmäärustike kohased kas ralliks, krossiks või ringrajasõiduks.
5.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada varuratas, tungraud, tõkiskingad ja ohukolmnurk.
5.2.3. Võistlusautol peab olema läbitud tehnoülevaatus (VM p 3.2.).
5.2.4. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.
5.2.5. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.
5.2.6. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.
5.2.7. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.
5.2.8. Hooldusalas on ASN tehnilise kaardiga sportautodel nõutav vedelikekindla alustendi kasutamine.

5.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri.

Art. 6 Osavõtjad

6.1. Võistlejad peavad mandaadis esitama:
6.1.1. täidetud ja allkirjastatud osavõtuavalduse
6.1.2. kehtiva ASN võistlejalitsentsi või võistlejakaardi
6.1.3. sõiduki kasutusõigust tõendava dokumendi (vajadusel)
6.1.4. tehnilise kaardi (tehnilise kaardiga sportautodel)
6.1.5. vanema või eestkostja kirjaliku loa võistlusel osalemiseks (kuni 18 a vanused noored)
6.1.6. juhiloa (üle 18-aastased võistlejad)
6.1.7. sõiduki registreerimistunnistuse (vajadusel)
6.2. Võistlejate sõiduvarustuse vastavust FIA ja EAL määrustikele kontrollitakse tehnilise ülevaatuse käigus.

6.3. Alla 18-aastasel võistlejal on lubatud osaleda kaassõitjata või kaassõitjaga, kes omab kehtivat võistlejalitsentsi või rahvaspordi võistlejakaarti ning kehtivat juhiluba.

6.4. Ühel autol võib ühes klassis võistelda kaks võistlejat, kes mõlemad tasuvad osavõtumaksu.

6.5. Kui võistlusautoga osaleb kaks või enam võistlejat, tohib võistlussõidu ajal olla nähtaval ainult õige võistlusnumber. Ülejäänud võistlusnumbrid tuleb võistlejal sõidu ajaks kinni katta.
6.6. EAL loal on lubatud välisriikide litsentsiomanike osalemine.

6.7. Starti lubatakse kuni 80 võistlusele registreerunud osavõtjat.

Art. 7 Eelregistreerimine

7.1. Eelregistreerimine algab teisipäeval, 17. mail 2011. a kell 09.00 ja lõpeb neljapäeval, 2. juunil 2011. a kell 23.00.

7.2. Eelregistreerimine sooritada internetiaadressil http://www.rally.ee

7.3. Eelregistreerimist mittesooritanud võistlejad lubatakse vabade kohtade olemasolul starti 1,5 kordse osavõtumaksu tasumisel.

Art. 8 Osavõtumaks

8.1. Osavõtumaks klassides 4WD, 2WD-V, 2WD-S, SU ja naised on 35 EUR, J18 klassis 30 EUR.

8.2. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval mandaadis.

IV peatükk

Art. 9 Võistluse käik


9.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita liiklusvahendil.

9.2. Stardijärjekord arvestusklasside kaupa vastavalt osavõtjate nimekirjale.
9.2.1. Stardijärjekorra määrab korraldaja, see avaldatakse võistluspäeval ametlikul teadetetahvlil.
9.2.2. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.
9.2.3. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

9.3. Stardi-intervalli (30 sekundit või 1 minut) määrab võistluse juht.

9.4. Stardisignaal fooriga. Stardimärguandeks punaste fooritulede kustumishetk.

9.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

9.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

9.7. Rajatähiste esialgselt kohalt liigutamised, ümberajamised ja STOP-märgi juures peatumise eiramine fikseeritakse faktikohtunike poolt. Rikkumist karistatakse vastavalt artiklis 14 toodud karistusmäärale.

9.8. Toimub kolm võistlussõitu. Lõplik tulemus kahe parema võistlussõidu aegade summeerimise teel.

9.9. Kõik tulemused vastavalt finišiprotokollile.

Art. 10 Vastulaused

10.1. Vastulause esitamise aeg 15 minutit pärast esialgsete tulemuste avaldamist ATT-l.
10.1.1. Vastulause esitatakse võistluse juhile kirjalikus vormis.
10.1.2. Vastulause kautsjon 200 EUR.

10.2. Vastulaused mootori kubatuuri kohta võib erandkorras kohapeal vajalike mõõteseadmete puudumisel lahendada kolme tööpäeva jooksul pärast võistlust, õigustatud vastulause korral kuuluvad auhinnad hilisemale ümberjagamisele.

10.3. Kõik kulud auto kontrollimiseks ja transpordiks tuleb katta:
a) hagejal, kui vastulauset ei rahuldatud
b) kostjal, kui vastulause rahuldati

Art. 11 Autasustamine

11.1. Iga arvestusklassi kolme paremat võistlejat autasustatakse karikaga.

11.2. Võistlus on avatud lisaauhindadele.

V peatükk

Art 12. Lisasätted


12.1. Korraldaja jätab endale õiguse teha mõjuvatel põhjustel muudatusi võistluse toimumise ajas, kohas, ajakavas ja võistluse käigus.

12.2. Võistlejad peavad järgima kohtunike korraldusi kogu võistluse jooksul.

12.3. Võistlejate parklas on keelatud liikuda kiiremini kui 10 km/h. Kohtuniku poolt fikseeritud silmanähtava kiiruseületamisega kaasneb karistus (VJ art 14).

Art. 13 Vastutus

13.1. Võistluse korraldaja ega Eesti Autospordi Liit ei vastuta õnnetuste ja nende tagajärgede eest.

Art. 14 Karistused

VJ Art 8. Osavõtumaks tasumata (stardikeeld)
FIA 15.1.3/5 Auto mittevastavus, dokumendid (stardikeeld)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 2 korral (eemaldamine)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 2 korral (eemaldamine)
FIA 3.3.6. Ebakorrektne, ebaaus või ebasportlik käitumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 11.5,1/2 Tõkestamine, ebasportlikkus (kuni eemaldamiseni)
FIA 7.1. Kõrvaline isik autos (kuni eemaldamiseni)
FIA 15.1.8. Auto tehniline korrasolek (kuni eemaldamiseni)
FIA 18.1.9. Kohtunikele mitteallumine (kuni eemaldamiseni)
FIA 19.9. Peatumine finiši ja stop märkide vahel (kuni eemaldamiseni)
VM p 7.6. Raja vale läbimine, raja oluline lühendamine (kuni eemaldamiseni)
VJ p 9.5. Valestart (+10 s)
VJ p 9.7. STOP märgi eiramine 1 korral (+10 s)
VJ p 9.7. Rajatähise puude (+10 s)
FIA 15.1.2. Hilinemine tehnilisele ülevaatusele (20 EUR)
VJ p 6.5. Võistlusnumbri puudumine (20 EUR)
VJ p 12.3. Lubatust suurem kiirus hooldusalas 1 korral (20 EUR)
Artikli juurde
23.07.2021
Andi Mellis – mees, kes unistas kodusest vormelirajast
Uudiste arhiiv
Artikli juurde
Subaru Forester 2,0 XE
Varasemad ülevaated
19.07.2021
Kihelkonna rahvaralli 9-10.07.21 (0)
04.07.2021
Liepāja ralli 2021 (0)
25.06.2021
Keenia Safari ralli 2021 (0)
Viimati lisatud albumid
Viimati uuendatud albumid
21.07.2021 21:45
WRC Rally Estonia 2021 (2)
12.07.2021 10:58
Lati MV rallikrossis 2021 (0)
11.07.2021 16:13
Misso autokross, 10. juuli (0)
05.07.2021 19:40
FIA ERC Rally Liepaja 2021 (2)
05.07.2021 17:48
M-Sport Test Before Rally Estonia 2021 (0)
Vaata foorumiteemasid
 
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia
Kliki siia